Погледни го нашиот

ценовник

Тренинзите се закажуваат согласно потребите на клиентите и истите немаат временско ограничување.


Body & Beyond logo for price list Body & Beyond лого за ценовник
  • Месечна членарина за 2 пати неделно – 6.400,00 ден.
  • Месечна членарина за 3 пати неделно – 9.600,00 ден.

ВНИМАНИЕ: Тренингот може да се откаже најдоцна 2 часа пред закажаниот термин, во спротивно се наплаќа како да е одржан според приложениот ценовник.

B&B studio БиБ студио